RAWBITE emballage

Beskyttelse af miljøet, vores barer og dig

Bæredygtighed og miljøbeskyttelse er to emner, der ligger os utroligt nært hos RAWBITE. At finde de rigtige materialer for at opnå en balance mellem bæredygtighed, fødevaresikkerhed og god smag er øverst på vores liste over prioriteter.

Bæredygtighed og miljøbeskyttelse er to emner, der ligger os utroligt nært hos RAWBITE. At finde de rigtige materialer for at opnå en balance mellem bæredygtighed, fødevaresikkerhed og god smag er øverst på vores liste over prioriteter. Vores mål er altid at bevare kvaliteten af vores premium ingredienser så længe som muligt og på denne måde hjælpe med at forhindre madspild. Vores nuværende emballage spiller en stor rolle. Processen med at gøre vores folier mere bæredygtige har givet en del udfordringer, som vi gerne vil dele med dig her.

Hvilken slags emballage bruger RAWBITE?

Til vores økologiske barer bruger vi de fineste råvarer for at opnå den bedste kvalitet. Den folie vi bruger i øjeblikket er lavet af polyethylenterephthalat (PET), og den giver optimal beskyttelse af vores barer samt overholder de lovmæssige krav til fødevarer. Det betyder, at din RAWBITE-bar er beskyttet mod temperaturudsving, så du kan nyde den i varmen i ørkenen eller under frysende temperaturer i Arktis, uden at den smelter, smuldrer eller mister noget af sin fantastiske smag og kvalitet.

Vores barer har en garanteret holdbarhed på 365 dage, hvilket betyder at madspild ikke har en chance. Der er selvfølgelig også et par andre emballagematerialer involveret: Det mest anvendte materiale i vores forsyningskæde er genbrugspap, som bruges til at lave alle vores transportkasser.

Biologisk nedbrydeligt? Komposterbart? Bioplast emballage?

Du har måske set andre fødevareproducenter reklamere for, at de nu bruger biologiske nedbrydelige folier. Vi vil gerne forklare, hvorfor vi endnu ikke har taget dette skridt for vores folier.

Materialer der er biologisk nedbrydelige og/eller fremstillet af fornybare råmaterialer (også kaldet biobaserede) omtales ofte som bioplast. Bioplast findes i en række forskellige sammensætninger: fossilt brændstofbaseret og bionedbrydeligt (PBAT), biobaseret og bionedbrydeligt (PLA, PHA, PBS) eller biobaseret og ikke-bionedbrydeligt (PE; PP, PET). (1,2)

Som du kan se, kan udtrykket biobaseret være misvisende, fordi det ikke nødvendigvis fortæller dig, om materialet også er biologisk nedbrydeligt. (1,2,3) Biologisk nedbrydelig betyder, at et organisk stof kan nedbrydes af mikroorganismer. Denne nedbrydning kan foregå enten med oxygen til kuldioxid, vand, mineralsalte og biomasse, eller uden oxygen til kuldioxid, metan, mineralsalte og biomasse. (3) 

En emballage er kun komposterbar, hvis den er biologisk nedbrydelig. Denne proces afhænger i høj grad af faktorer som temperatur, ilttilførsel, fugt og tid.

Emballage der er både biobaseret og komposterbar, kunne for eksempel være lavet af cellulose, som er et fornybart materiale. Lyder det som en god løsning? Ja, men kun i en vis grad, eftersom affaldshåndteringssystemet i mange lande byder på flere udfordringer. De nuværende affaldshåndteringssystemer kan ikke genbruge denne type emballage, hvilket betyder at det forstørrer affaldsproblemet i stedet for at tilbyde en løsning på problemet med for meget affald. Tag et kig på følgende oversigt for at se hvorfor.

Affaldssorteringssystem og de iboende problemer

Plast/metalorganisk affaldsspand (bio), papircontainer og restaffaldsspand er måden, hvorpå vi som oftest bortskaffer vores affald. Sørg altid for at sortere affald i de rigtige skraldespande, da dette yder et betydeligt bidrag til genanvendelse og beskyttelse af miljøet.

Da bortskaffelse af affald er organiseret af de lokale myndigheder, bør du kontakte din kommune for at finde ud af, hvilke bortskaffelsesregler der gælder.

Plast/metal:

Emballage af plast, metal og kompositter hører hjemme i denne skraldespand, plast/metal. Efter bortskaffelse adskilles de forskellige materialer og genbruges derefter, så de forbliver i kredsløbet. Resultatet,som kaldes plastgranulat, kan bruges til at lave ny emballage, opbevaringskasser og mange andre genstande (4).

Papircontainer:

Som navnet siger, er dette beholderen til papir og evt. pap. Blandingen af papiraffald adskilles i forskellige typer i papirsorteringsanlæg og sendes efterfølgende til papirfabrikker til behandling (4).

Restaffald/dagrenovation:

Restaffaldsbeholderen er til alt det affald, der ikke kan genbruges (f.eks. tapetrester, kattegrus eller sanitetsprodukter). Dette affald tages til et forbrændingsanlæg og brændes uden at blive sorteret. Denne proces betyder, at disse materialer ikke kun går tabt i kredsløbet for evigt, men at der også udledes klimaskadelig CO2 under forbrænding (3.5).

Organisk affald/bio:

Organisk affald fra private husholdninger (f.eks. madrester, teposer, kaffegrums) samles i den organiske affaldsbeholder (4,5). Længere ude i processen bruges dette affald til at producere kompost og gødning i komposterings- og gæringsanlæg, og energi kan genereres i biogasanlæg. I øjeblikket fjernes komposterbar emballage dog fra dit organiske affald i sorteringsprocessen. Det betyder, at selvom emballagen er biologisk nedbrydelig, skal den ikke lægges i den organiske affaldsbeholder. Udtrykket “komposterbar” refererer kun til forarbejdningen i din egen hjemmekompost. Hvis du ikke har egen kompost, bør du smide komposterbar emballage, for eksempel folier af cellulose i plast/metal eller sammen med restaffaldet.

Godt at vide: Vores RAWBITE-emballage skal i plast/metal. Transportkasserne er 100% genanvendelige og skal bortskaffes i papcontaineren.

Vores mål for fremtiden

Desværre er vores indpakning endnu ikke helt så bæredygtig, som vi gerne vil have den. Vores mål for fremtiden er at ændre det så hurtigt som muligt og finde et alternativ, der tilbyder de samme beskyttende egenskaber. Vi samarbejder i øjeblikket aktivt med en række forretningspartnere for at forbedre vores folie og gøre den mere bæredygtig.

Især fødevareproducenter skal tage flere faktorer i betragtning, når de vælger deres emballagematerialer. Indholdet skal være tilstrækkeligt beskyttet under transport og opbevaring. Bevarelse af produktkvalitet, dets holdbarhed og produktsikkerhed er andre vigtige faktorer. Det siger sig selv, at emballagen aldrig må afgive skadelige stoffer i maden.

Oven i alt det så sælges RAWBITE-barer i 30 lande med forskellige klimazoner, og hvert land har forskellige krav til beskyttelse af fødevarer som skal overholdes nøje.

At skifte til en anden type emballage er ikke noget, der kan lade sig gøre fra den ene dag til den anden, og det kræver et kæmpe sæt af forskellige test - både internt og eksternt. Vi tester løbende forskellige muligheder, men det kræver tid og tålmodighed at udvikle den rigtige løsning. Før vi ændrer noget, ønsker vi at udnytte det fulde potentiale af et alternativ for at sikre, at madspild ikke er et problem for os.

Vi ønsker ikke at gå på kompromis blot for at risikere greenwashing. I stedet vil vi vælge et emballageprodukt, der sætter kryds i samtlige felter, og hvor vi kan være 100 % sikre på, at vi fortsat kan garantere produktsikkerheden. I sidste ende er beskyttelse af vores barer og beskyttelse af dig vores højeste prioritet.

Vi håber, at affaldsbortskaffelse og genbrug for alvor tager fart rundt om i verden, da dette vil åbne op for nye udviklinger inden for emballagematerialer. Indtil da - bær venligst over med os, mens vi leder efter den allerbedste nye emballageløsning!

Pure Taste. Pure Joy.

(1) https://www.wwf.de/themen-projekte/landwirtschaft/bioenergie/bioplastik

(2) https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/materials/

(3) https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/publikationen/18-07-25_abschlussbericht_bak_final_pb2.pdf

(4) https://www.muelltrennung-wirkt.de

(5) https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfaelle-im-haushalt